Prodraft - Biuro inżynierskie

Obszar działalności

Zakres
działania

Biuro inżynierskie Prodraft świadczy usługi projektowe w obszarze budownictwa przemysłowego i ogólnego. Nasze usługi zainteresują inwestorów, firmy wykonawcze, dostawców linii technologicznych oraz biura konstrukcyjne i architektoniczne szukające wsparcie przy realizacji projektów.

Tworzymy i rozwijamy stabilne relacje z Klientami . Dzięki takiemu podejściu, mamy możliwość poznać oraz zrozumieć wszystkie problemy i wymagania na różnym etapie projektowania.

Dzięki idei BIM (Building Information Modeling) jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas i pieniądze Klienta oraz wyeliminować, już na etapie projektowania, wszystkie niepożądane problemy (np. kolizje).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą.

Przedmiotem działalności PRODRAFT jest: 

 • Projektowanie konstrukcji budowlanych
 • Doradztwo techniczne
 • Nadzór budowlany
 • Analiza dokumentacji 2D (BIM)
 • Inwentaryzacje budowlane 3D (BIM)
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Charakterystyka energetyczna
 • Adaptacja projektów
 • Odbiory mieszkań

Projektowanie
konstrukcji stalowych

Specjalizacją kierunkową Prodraft jest sporządzanie projektów wykonawczych konstrukcji stalowych. Zgodnie z wytycznymi Klienta, dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej lub elektronicznej:

 • Dokumentacji warsztatowa
 • Dokumentacja montażowa (złożeniowa)
 • Listy materiałowe
 • Pliki CNC
 • Model 3D (BIM)

Stosujemy najnowsze rozwiązania i technologie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasze skuteczne narzędzia, doświadczony zespół inżynierów i niezawodny system zarządzania projektem zapewni szybką i skuteczną realizację.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

DORADZTWO
TECHNICZNE

Zachęcamy Państwa do kontaktu podczas, którego zapewnimy kompleksowe doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji – od planowania po wykonawstwo. Dobierzemy dla Państwa efektywne rozwiązania: ekonomiczne, łatwiejsze w użyciu oraz najbardziej niezawodne w eksploatacji.

Oferujemy m.in. doradztwo gospodarcze i konsultacje inwestycyjne, a w tym:

 • Badania stanu prawnego nieruchomości
 • Analiza rentowności i wykonalności techniczno-ekonomicznej inwestycji
 • Ocena ryzyka operacyjnego
 • Kosztorysowanie
 • Planowanie budżetu i harmonogramów
 • Analiza wykonalności dokumentacji technicznej
 • Opinie techniczne
 • Ekspertyzy techniczne

Zapraszamy Państwa do współpracy.

NADZÓR
BUDOWLANY

Prowadzenie inwestycji jest trudne i dla wielu inwestorów stanowi nowe doświadczenie. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, który będzie odpowiedzialny za inwestycję.

 • Kierownik budowy:

Kierownik budowy to człowiek odpowiedzialny za sposób prowadzonych prac budowlanych i wykonanie ich zgodnie z projektem. Podstawowym aktem prawnym regulującym obowiązki kierownika budowy jest ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Obowiązkiem objęcia funkcji kierownika budowy, przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, spoczywa na inwestorze.

 • Inspektor nadzoru:

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę oraz jakością robót i materiałów budowlanych.
Nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę, warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, który w imieniu inwestora zadba o jakość prac budowlanych.

Uwaga: Według przepisów Prawa Budowlanego funkcja Kierownika budowy i Inspektora nie może być łączona.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

ANALIZA
DOKUMENTA­CJI 2D (BIM)

Przeprowadzamy analizę kolizji i wykonalności zaprojektowanych konstrukcji, weryfikując dokumentację techniczną 2D, tworząc na jej podstawie własne modele 3D. Przygotowany przez Nas model 3D pozwoli w prosty sposób przygotować kosztorys lub listy materiałowe.

Dokumentacja zostanie przekazana zgodnie z ustaleniami w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast jej zawartość jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Inwentary­zacje
budowlane 3d (BIM)

Wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej i znajomość programów CAD’owskich przy tej pracy dają nam możliwość przygotowania bardzo dobrej jakości modeli 3D inwentaryzowanych obiektów budowlanych. Są one wykonane zawsze w zgodności z normami i wymaganiami Klienta, aby w przyszłości dać możliwość łatwej modernizacji i reorganizacji obiektu budowlanego.

Przygotowany przez Nas model pozwoli w prosty sposób na przygotowanie kosztorysów lub list materiałowych co zaoszczędzi czas i pieniądze Klienta.

Dokumentacja zostanie przekazana zgodnie z ustaleniami w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast jej zawartość jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Sporządza­nie
Kosztory­sów

Dobrym sposobem na uniknięcie niespodzianek w trakcie procesu budowlanego jest sporządzenie kosztorysu. Pozwoli to uniknąć nieprzewidzianych wydatków oraz zaoszczędzi czas i pieniądze Inwestora.

Podczas procesu sporządzania kosztorysu opracujemy dokument finansowy realizacji określonego zadania. Wykonana dokumentacja zostanie przekazana zgodnie z ustaleniami w formie papierowej lub elektronicznej. Natomiast jej zawartość jest ustalana indywidualnie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Charakte­rystyka
energety­czna

System oceny charakterystyki energetycznej budynków powinien motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klienta, jesteśmy wstanie pomóc podczas projektowania oraz weryfikacji oceny charakterystyki energetycznej budynku.

Wykonaną dokumentacją przekazujemy w formie papierowej i elektronicznej:

 • Audyt energetyczny
 • Świadectwa energetyczne
 • Certyfikaty energetyczne

Zapraszamy Państwa do współpracy.

ADAPTACJA
PROJEKTÓW

Przeprowadzamy adaptację projektów, która polega na potwierdzeniu możliwości zrealizowania zakupionego projektu typowego na konkretnej działce budowlanej i dostosowaniu, tego projektu, do warunków lokalnych i indywidualnych wymagań Klienta.

Na etapie adaptacji można wprowadzić zmiany do projektu, dzięki którym dostosujemy projekt do naszych potrzeb. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, zakupiony projekt typowy należy dostosować do wymogów Prawa Budowlanego.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Odbiory
mieszkań

Przeprowadzamy odbiór techniczny mieszkań oraz domów. Głównym zadaniem naszych działań jest przeprowadzenie kontroli stanu faktycznego z opisem zawartym w umowie, dokumentacji projektowej oraz z Polskimi Normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w Polsce. Sprawdzamy, czy wykończenie lokalu oraz całego obiektu zapewnia bezpieczne warunki mieszkaniowe oraz nie będzie generowało kosztów związanych z ewentualną naprawą usterek.

Nasze usługi świadczymy na terenie Szczecina i okolic. Każdy odbiór zakończony jest protokołem z opisem usterek.

Zapraszamy Państwa do współpracy.